Organisatie

Bestuur:

Voorzitter: Arend Hofland              voorzitter@graaggedaanzwijndrecht.nl 
Secretaris: Ria Guns-Tuinman       secretaris@graaggedaanzwijndrecht.nl 
Penningmeester: Leendert Roos    penningmeester@graaggedaanzwijndrecht.nl 

Financieel

Graag Gedaan heeft de ANBI-kwalificatie van de Belastingdienst.

Fiscaal nummer  8149.70.357.

Rekeningnummer NL 71 ABNA 097.50.64.525

Balans en Exploitatieoverzicht 2018

Graag Gedaan is ondersteund door:
PCI H. Theresia van Ávila

SKG Diaconie Hervormde Gemeente Zwijndrecht

De Maranathakerk

De Bethelkerk

Stichting Specsavers Steunt heeft aangegeven om in het jaar 2019 te gaan sparen voor Graag Gedaan.

https://stichtingspecsaverssteunt.specsavers.nl/