Wat kunt u voor ons betekenen

Als organisatie:

U kunt u ons op verschillende manieren steunen:

  • door als professionele hulpverlenende organisatie een contactpersoon aan te wijzen;
  • door de mogelijkheid te bieden om mensen naar u te verwijzen;
  • door mensen naar ons te verwijzen;
  • door met ons samen te werken;
  • door een donatie.

en ga zo maar door.

We zijn graag bereid om met u daarover van gedachten te wisselen.

Als persoon:
  • Geef u op als vrijwilliger om ons te helpen “helpen” of;
  • geef een financiële bijdrage om ons het kosteloos helpen mogelijk te maken.
Als hulpvrager:
  • Deel uw probleem. Zoek ons op, laat ons met u meedenken en waar mogelijk bijdragen aan het zoeken van een oplossing voor uw probleem;