Doelstelling

De doelstelling van “Stichting Graag Gedaan” kan in het kort als volgt omschreven worden:

Een luisterend oor en steun zijn voor bewoners van Zwijndrecht die om welke reden dan ook tussen wal en schip geraakt zijn. Op een laagdrempelige manier ondersteunen, stimuleren en de weg wijzen.

Dat houdt in dat mensen met problemen waar ze zelf niet uit komen, worden gewezen op en worden begeleid naar instanties, die regelingen uitvoeren welke speciaal voor hen bestemd zijn en waar ze wettelijk recht op hebben. Daarbij zijn het persoonlijk contact en een vertrouwensbasis van essentieel belang.

Het uiteindelijke doel is om het zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde van de hulpvrager te vergroten door een positieve benadering, bijvoorbeeld door te wijzen op datgene wat wel goed gaat of door te wijzen op nieuwe mogelijkheden.